SUBVENCIÓNS E AXUDAS MUNICIPAIS

 

SUBVENCIÓNS

Aberto

Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro durante o exercicio de 2015

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO DURANTE O EXERCICIO DE 2015.

Cumprindo o acordo tomado pola Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión celebrada o día 21 de decembro de 2015, polo presente faise pública a convocatoria de concesión de SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO, EXERCICIO 2015, que se regula polas bases aprobadas polo Pleno municipal en sesión celebrada o día 20 de novembro de 2014.

Consoante co previsto na base 4, das reguladoras da convocatoria, as entidades interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo de VINTE DÍAS NATURAIS, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Neda, 22 de decembro de 2015

O Alcalde.-

Asdo/ Angel Alvariño Saavedra

 Descargar modelo de solicitud

Trámite en sede electrónica