Edificios municipais

 

CASA DO CONCELLO

Avda de Algeciras, 34
15510 Neda
Tfnos :  981 380 222  y  981 390233
Fax : 981 385 600
Correo electrónico :   correo@neda.gal


Servizos en Planta baixa:

Policía Local
Asistenta Social
Servizos económicos
Intervención
Salón de Plenos

Servizos en Pranta primeira:

Servizos xerais
Secretaría
Alcaldía

Servizos en Pranta segunda :

Servizos Técnicos municipais
 

CASA  DA CULTURA :

 Avda. de Alxeciras,  61
15510 Neda
Tfno: 981 390 249
Fax : 981 390 233
Correo electrónico : cultura@neda.gal

 Servizos en sótano:

Arquivo municipal

Servicios en planta baixa:
 
Bibiloteca

Servizos en primeira pranta:

Punto de Atención turística, oficinas e sala de informática
 
Servizos en segunda planta:

Salón de actos

 

CASA DAS PALMEIRAS:

 Plantas primeira e segunda:

Sala de exposicións

Baixocuberta

Taller de pintura-Escola de Arte As Palmeiras
Avda. de Alxeciras, 47
15510 Neda


CENTRO CÍVICO “RAMÓN MILLARENGO”

 Rúa Xeral Morgado, 24
15510 Neda
Tfno:  981 494 431

Pranta Sótano:

Ximnasio municipal,  sala fisioterapia…

Pranta baixa:

 Recepción, sala de exposicións  e oficinas administrativas

 Primeira pranta :

 Local social, sala de lectura  e sala de podoloxía.

 Terceira planta :

Locais de uso municipal, docente e  cultural.
 

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES  “A TOELEIRA”

Rúa Toeleira, 40-42
15510 Neda

Planta baixa:

Almacén municipal, aparcamento de vehículos municipais e sala de oficinas

Entrechán:

Policía Local, Protección Civil e vestiario de traballadores

Pranta primeira:

Asociación de Amas de Casa, Anhida e Oficina de Mantenemento municipal

Pranta segunda:

Asociación de palilleiras Filigrana, Asociación de Mulleres Rurais NasZocas, Fundación ZonasCardio e Salón de Usos Múltiples

 
EDIFICIO: “CASA DO MÉDICO”

Avda. de Alxeciras, 63

15510 Neda

Xulgado de Paz: 981 384 144

Oficina Correos:  981 380 649

Aquagest:   981 380 026

Averías:        619 308 307

 

CASILLA DO PUNTAL
 

Avda. Médico Cebreiro, 114

15510 Neda

Sala de exposicións  e reunións.

 

PAVILLÓN POLIDEPORTIVO SAN ISIDRO

San Isidro, 1

15510 Neda

 

CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL   Juanito González”

San Isidro, 1

15510 Neda

 
PISCINA MUNICIPAL

Campo de Subarreiros, s/n


C.E.I.P.   Maciñeira

Maciñeira, 17

15510 Neda

Tlf:  981 347 595

C.E.I.P.  San Isidro

Roseira, 1

15510 Neda

Tlf: 981 494 302

 I.E.S.  Fernando Esquío

Empedrón, 16

15510 Neda

Tlf: 981 391 080

 

EDIFICIO  A.VV.  ANCA  E PISTA POLIDEPORTIVA

Souto, 1
15510 Neda


EDIFICIO A.VV.  O CASTRO DE VILADONELLE

 Porta da Pena, 26
15510 Neda

 

EDIFICIO MUCHIQUEIRA  A.VV.  ANCOS
 

Muchiqueira, 24
15510 Neda

 

ESCOLA UNITARIA DO ROXAL A.VV.  SAN PELAIO

Foxos, 6
15510 Neda


PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DO ROXAL

 Roxal, 43
15510 Neda

CENTRO DE SAÚDE DE NEDA

Albarón, s/n
15510 Neda
Tlf:  981 380 297