PLENOS

Benvidos a sección de plenos, nesta sección informaremoslles dos diferentes plenos ordinarios, a celebrar cada dous meses e dos extraordinarios.

Así mismo, terán acceso as actas de plenos anteriores

Sesión ordinaria do pleno do concello  Luns 25 de Novembro de 2019 as 12 horas

Ano 2019

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 28 de xaneiro de 2019

Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 1 de abril de 2019

 Acta da sesión extraordinaria e urxente do pleno do concello celebrada en data 29 de abril de 2019

 Acta da sesión extraordia do pleno do concello celebrada en data 12 de xuño de 2019

 Acta da sesion extraordinaria levada a cabo o dia 15 de xuño de 2019 para constitución da nova corporación elexida nas eleccións celebradas o dia 26 de maio dos correntes asi como elección e toma de posesión do alcalde elexido

Acta da sesión extraordinaria do pleno do concello celebrada en data 1 de xullo de 2019

Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 22 de xullo de 2019

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 7 de outubro de 2019

Acta da sesión extraordinaria do pleno do concello celebrada en data 21 de outubro de 2019

Ano 2018

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 29 de xaneiro de 2018

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 9 de abril de 2018

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 28 de maio de 2018

Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 30 de xullo de 2018

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 22 de outubro de 2018

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 26 de novembro de

Ano 2017

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 26 de xaneiro de 2017

 Acta da sesión extraordinaria e urxente do pleno do concello celebrada en data 16 de febreiro de 2017

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 27 de marzo de 2017

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 29 de maio de 2017

Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 31 de xullo de 2017

Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 25 de setembro de 2017

 Acta da sesión ordinaria do pleno do concello celebrada en data 27 de novembro de 2017