Novas


Búscanse 400 temporeiros para traballar en la recollida de arándanos en Cerdido

A empresa Horticina busca a 400 temporeros para traballar os meses de Xullo, Agosto e Setembro en la maior plantación de arándanos do Norte de España, en Cerdido (A Coruña). Todos os temporeros contratados serán residentes da zona, a non ser que aínda fose necesario contratar a máis persoas. Búscanse mulleres e homes de todas as idades.

Para inscripción: http://candidatos.horticina.net/O CONCELLO INTRODUCE BONIFICACIÓNS FISCAIS NO ICIO, IAE E IBI

Algunhas das rebaixas poden significar ata un 95% menos do imposto Neda, 24 de Maio de 2018. O goberno considera que as contas saneadas do Concello permiten rebaixar a presión fiscal sobre a veciñanza. Esta decisión tomarase no pleno, convocado para o día 28, unha vez saían aprobadas as bonificacións que o executivo local vén de introducir nas ordenanzas fiscais do imposto sobre construcións (ICIO), actividades económicas (IAE) e bens inmobles (IBI), ademais de cambios na relativa ao uso do pavillón e ximnasio e mesmo pola asis¬tencia ás escolas deportivas e culturais.

No caso do imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO), o equipo de goberno (PSOE, BNG e CG) establece bonificacións dun 95% a prol das construcións que incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar, dun 90% nas que favorezan as condi¬cións de acceso e habitabilidade das vivendas e de ata un 95% as que sexan declaradas de espe¬cial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias do fomento de emprego. Esta última condición tamén existe no caso do imposto sobre actividades económicas (IAE) e pola mesma cuantía. O número de postos de traballo será determinante á hora de reducir a pro¬centaxe de bonificación que será dun 50% pola creación de ata dez empregos, dun 75 no caso que o número estea entre 11 ou 20 e dun 95% se son máis de vinte.

No imposto sobre bens inmobles (IBI), o goberno municipal, ademais de manter as exencións fiscais para inmobles de titularidade pública, para os rústicos e urbanos con cotas líquidas infe¬riores aos 4 e 6 euros e para a superficie de monte poboado con especies autóctonas, establece unha bonificación dun 90% da cota íntegra para familias numerosas-respecto á vivenda habitual- e outra dun 50% para os bens nos que se instalarán sistemas de aproveitamento solar.

As novidades que existen no caso da ordenanza das taxas polo uso das instalacións deportivas e pola asistencia ás escolas deportivas e culturais pasan por aplicar descontos por segunda activi¬dade, por establecer unha cota de medio mes no caso do ximnasio e por primar o compromiso dos equipos á hora de realizar todos os adestramentos e disputar todos os partidos da tempada no pavillón municipal

O alcalde de Neda, Ángel Alvariño Saavedra, anuncia que a intención do equipo de goberno é continuar coas rebaixas de determinados impostos, cara a futuros exercicios e en función do desenvolvemento económico xeral, así como por manter o construído ata agora, como pode ser o caso da escola infantil, e por apostar pola creación de outros novos servizos, entre os que o executivo local está a priorizar a posta en funcionamento dun centro de día.O CONCELLO CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO CERTAME DE PINTURA RÁPIDA DE NEDA

 


A cita será o día 10 de xuño pero o prazo de inscrición xa está aberto

Neda, 21 de maio de 2018. O Concello de Neda organiza a primeira edición do certame de pintura rápida ao aire libre. A convocatoria, prevista para o día 10 de xuño, faise coincidir coa celebración da segunda xornada da Feira no Camiño. O estilo e a temática serán libres e a participación vai dirixida a persoas maiores de idade de calquera nacionalidade. A idea é capturar a paisaxe, as xentes ou os costumes da localidade nunha obra pictórica a realizar “in situ” e a executar nunha área delimitada pola organización.

As persoas interesadas poderán inscribirse enviando un correo electrónico á dirección cultura@neda.es, ou mesmo o propio día do certame, entre as nove e as once da mañá, na Casa das Palmeiras, situada no número 47 da avenida Alxeciras. A organización establece un total de tres premios e unha categoría especial para incentivar a participación da poboación local. Os participantes de Neda deberán acreditar a súa vinculación co municipio mediante xustificante do padrón ou documento de pago de calquera tipo de imposto ou taxa. A contía dos premios oscila entre os 1.000 e os 200 euros. Os gañadores tamén recibirán diplomas.

Cada participante deberá achegar o seu propio material -incluído o cabalete-, realizar a obra sobre un soporte ríxido e axustar o tamaño da mesma ás medidas establecidas pola organización, que van dos 50x50 centímetros que pode ter a máis pequena ata os 100 x81 da máis grande. Os concursantes disporán dun total de seis horas para realizar unha obra de estilo e técnica libre.

As pinturas entregaranse na Casa das Palmeiras, a partir das cinco da tarde, e só unha hora despois, ás seis, darase a coñecer o nome do gañador. Unha vez entregados os premios, os au­tores dos cadros non premiados poderán asinar as obras realizadas e poñelas á venda ata as oito da tarde.

As obras premiadas pasarán a ser propiedade do Concello de Neda ou das persoas ou entida­de que patrocinen o certame, o mesmo que os dereitos de reprodución.

 

 MÁIS DE CENTO VINTE PERSOAS TOMARÁN PARTE NA ANDAINA A PÉ A SANTIAGO EN CINCO ETAPAS


A iniciativa, que superou todas as previsións, dará comezo este domingo
Neda, 18 de Maio de 2018. O goberno de Neda está gratamente sorprendido polo éxito da convocatoría que levará a un grupo de 121 persoas a percorrer o Camiño Inglés en cinco etapas. Inicialmente o programa estaba pensado para un total de 55 participantes, o que obligou á organización, que corre a cargo do Concello, a contratar dous autobuses de 56 prazas e un de 20.
A andaina dará comezo o próximo domingo, día 20 de maio, cunha marcha na que os participantes terán que cubrir a pé unha distancia de 16 quilómetros, que son os que existen entre a vila de Neda e a de Pontedeume. A saída producirase ás dez da mañá, se ben desde a organización se lles pide aos camiñantes que estean ás 9.30 horas para poder cumprir o horario previsto.
O goberno valora o compromiso da veciñanza en coñecer e tomar contacto coa singularidade do Camiño Inglés, que fai de Neda un lugar único.O CONCELLO AMPLÍA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE CARTEIS PARA A XXX FESTA DO PAN


Neda, 16 de Maio de 2018. O Concello de Neda vén de ampliar, ata o día 25 do presente mes, o prazo de presentación de orixinais para o certame do que sairá elixido o cartel anunciador da XXX Feira do Pan, que será o día 2 de setembro.
Nas bases do concurso, que se poden consultar na páxina web (www.neda.es), infórmase de que os traballos terán que ser inéditos, de concepción e técnicas libres, escritos en galego e de que deberán presentarse en soporte dixital e en formato PDF, JPG ou similar. O seu deseño deberá axustarse para que se poida reproducir en vertical e cun tamaño A3.
Nas propostas deberá figurar a lenda “XXX Festa do Pan de Neda. Festa de interese Turístico de Galicia. 2 de setembro de 2018”. Nos carteis tamén terán que aparecer o escudo do Concello de Neda e os logotipos da Deputación da Coruña e Xunta de Galicia, Pan de Neda e Abanca. Non se admitirán os traballos que conteñan erratas na rotulación. Cada concursante poderá presentar como máximo dous traballos, cun lema diferente para cada un deles. A organización establece un único premio de 200 euros.
Posteriormente a persoa ou persoas gañadoras deberán aportar, no correspondente soporte magnético, todos os ficheiros necesarios para a correcta impresión do seu cartel.
Os traballos presentaranse ou enviaranse debidamente embalados ao Concello de Neda (REF: CONCURSO CARTEL FESTA DO PAN), situado na avenida de Alxeciras, 34 15510 Neda (A Coruña), de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas, onde se expedirá recibo acreditativo da súa presentación.
Alba Permuy Martíñez foi a gañadora da pasada edición cun traballo que levaba o lema “Pan Queer de Neda” e para o que Carlos Rodil actúo de modelo e Pablo Santiago foi o autor da fotografía.


<<  Anterior  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | Seguinte  >>